Breaking News
 |  | 

Wnętrze

Ceny forniru kamiennego.

img-responsive

Fornir kamienny powstaje z surowca, potocznie nazywanego łupkami. Łupki krystaliczne, które są podstawowym surowcem, to po prostu skały metamforniczne, które cechują się bardzo dobrą łupkowatością – więc naturalnie dzielą się na kolumny płaskie, których grubość mieści się w granicach 1-10mm. Często jest też tak, że ich skład dominuje wyłącznie jeden materiał – tak jak jest w przypadku łupka kwarcowego, który jest złożony z drobnych blastów kwarcu.

Najczęściej wykorzystywana jest metoda strukturalnego laminowania łupków, dzięki temu właśnie w procesie wyodrębniania poszczególnych warstw, uzyskuje się cienkie warstwy skały, nazywane fornirem, których grubość mieści się w granicach od 0, 1 do 2 mm. Po procesie zespolenia z włóknem szklanym, stosując żywice poliesterowe zachowana jest elastyczność i zwarta struktura. Ogólna grubość takiego liścia forniru kamiennego finalnie mieści się w przedziale od 1 do 33 mm. Dzięki nieregularnej powierzchni łupka oraz zmienności barw w warstwach mineralnych, możemy stwierdzić, że każdy liść forniru kamiennego jest na swój sposób unikalny. Fornir kamienny ceny zazwyczaj mieszczą się w granicach 100 zł.

 

ceny-forniru-kamiennego

ABOUT THE AUTHOR