Breaking News
 |  | 

Inne

Od czego zależy cena cyfrowej waluty?

img-responsive

Ważną cechą wszystkich wirtualnych walut jest często zmieniający się kurs kryptowalut. Jednak co tak naprawdę wpływa na cenę. Oto najważniejsze czynniki kształtującej wartość cyfrowej waluty.

Podaż i popyt

Są to najważniejszy czynniki wpływające na cenę cyfrowej waluty. Im jest większy popyt, tym spada podaż waluty i tym większa cena. W sytuacji, kiedy popyt jest niewielki, a podaż wysoka wartość bitcoina spada. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut podaż bitcoina jest ograniczona. Z upływem czasu zaczyna stopniowo zwalniać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zapotrzebowanie na aktywa przewyższy ich ilość rynku. Popyt na bitcoina może być zróżnicowany.

Koszt wydobycia waluty

Górnicy cyfrowych walut wydobywają kryptowaluty za pomoc ą specjalnych koparek kryptowalutowych. Z biegiem czasu ten proces staje się trudniejszy, dlatego może wzrastać koszt wydobycia waluty, co przekłada się na wyższą wartość waluty.

Przepisy i regulacje

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na kurs waluty wirtualnej są przepisy prawne, wprowadzone przez władze kraju. Mogą one mieć negatywny lub pozytywny wydźwięk w zależności od państwa. W przypadku restrykcyjnych przepisów ceny walu wirtualnych zaczynają spadać. Z drugiej strony takie działania mogą być korzystanie dla branży cyfrowych walut, mogą się stać katalizatorem do wzrostu ceny.

Media

Media są narzędziem, które mogą wywołać pozytywny lub negatywny wizerunek cyfrowych walut. Jest pewno rodzaju kołowrotek, który napędza reakcje wśród inwestorów. To, w jaki sposób przedstawiane są kryptowaluty, wpływa na popyt. Media dostarczają wartościowe wiadomości na temat cyfrowych walut, co wpływa na większe zrozumienie ze strony opinii publicznej, wzbudza chęć posiadania cyfrowej waluty.
Wartość kryptowalut jest zależna również od sytuacji gospodarczej danego kraju. W przypadku, kiedy systemu finansowe zaczynają stopniowo upadać, inwestorzy w panice wybierają inne aktywa. Jednak bitcoiny są lepszą formą zabezpieczenia kapitału, nie ulegają inflacji tak jak tradycyjne waluty. Kryzysy w gospodarce mają związek z kursem wirtualnych walut. Im więcej ludzi wchodzi na rynek wirtualnych walut, tym jest większa jego kapitalizacja. Innym czynnikiem przekładającym się na cenę bitcoina jest manipulacja wywołana przez graczy.

Jak widać, jest sporo czynników, które wpływają na kurs kryptowalut. Nie można jednoznacznie przewidzieć ceny waluty. Mimo iż mamy racjonalne przesłanki mówiące o wzroście kursu wirtualnej waluty może być wręcz przeciwnie. Najlepiej na bieżąco obserwować wykresy kursu waluty.

 

Tags
od-czego-zalezy-cena-cyfrowej-waluty

ABOUT THE AUTHOR