Breaking News
 |  | 

Inne

Toksykologia – podstawowe informacje

img-responsive

Z toksykologią możemy kojarzyć przede wszystkim badania, które wykonuje się w dwóch przypadkach. W pierwszym ze względu na diagnostykę zatruć. Za przykład możemy tutaj podać metale ciężkie czy grzyby. W przypadku drugim, z podejrzeniem o przyjęciu przez osobę substancji, która wiąże się z wykroczeniem. W badaniach wykorzystuje się krew pełną, analizę którą się uzupełnia o badanie płynów ustrojowych. Wszelkie metody umożliwiają analizę toksykologiczną materiałów takich jak: ślina czy włosy. To właśnie badania toksykologiczne umożliwiają wykrycie trucizn organicznych i nieorganicznych. W laboratorium można także wykonać badania toksykologiczne, które wykrywają narkotyki. Pacjenci wykonują badania w ramach profilaktyki.

Czym jest toksykologia? Czym zajmuje się lekarz toksykolog?

To przede wszystkim dyscyplina, która zajmuje się rozpoznaniem oraz opisem toksyn. Bada ona także jak działają szkodliwe substancje na organizm. Dzięki toksykologii możemy poznać wiele substancji toksycznych. Wiele z nich występuje naturalnie w przyrodzie. Niektóre z nich są wytwarzane przez człowieka w laboratorium. Wszelkiego rodzaju trucizny mogą pochodzić od mikrobów. W toksykologii bardzo ważna jest dawka substancji. Toksykologia dzieli się także na małe dyscypliny. Obejmuje biologię, medycynę, farmakologię czy chemię. Badania medyczne oraz toksykologiczne wykazują, że szlaki toksyn biegną przez naczynia. W tym limfatyczne oraz krwionośne. Zwłaszcza wąskie naczynia włosowate utrudniają cząsteczkom trucizn przedostać się z krwi do komórek. Toksykologia oraz medycyna doskonale znają barierę między krwią a tkankami jąder. To właśnie ta bariera ogranicza przepływ dużych cząsteczek. Dodatkowo toksykologia jak i medycyna znają doskonale sposoby ratowania organizmu przed zatruciem. Do pierwszej należy usunięcie toksyny przez organizm. Natomiast druga metoda polega na zmianie jej stanu chemicznego. Mowa tutaj o biotransformacji. Trucizny mogą być usuwane z ciała wraz z potem czy moczem. Biotransformacja następuje w nerkach czy wątrobie. Dużą rolę odgrywa tutaj właśnie wątroba. Niekiedy jednak, przetworzenie tej substancji w wątrobie stanowi truciznę jako jeszcze bardziej toksyczną i niebezpieczną dla zdrowia. Toksykologia jest szeroką nauką. Do jej głównych zadań należy wykrywanie środków toksycznych. Toksykolog tropi oraz wykrywa sprawcę zatrucia. Należy pamiętać, że toksykologia jest nauką o toksynach oraz zatruciach. To wyodrębniona nauka z farmakologii, fizyki czy chemii. Zajmuje się badaniem własności czynników. Tego w jaki sposób oddziaływają na organizm. Wiedza z dziedziny toksykologii jest wykorzystywana w medycynie. W tym sądowej czy weterynarii. Toksykologię dzielimy na doświadczalną, ogólną, szczegółową. Skupia się ona na badaniu czynników toksycznych. Należą do nich: mutagenność, teratogenność, alergogeność czy toksyczność. Mutagenność jest powodują zmiany genetyczne. Teratogenność, powodują wady rozwojowe płodu. Alergogenność jest spowodowana alergią. Toksyczność powodują objawy chorobowe. Toksykolog jest wręcz medycznym detektywem. Posiada on wiedzę chemika, lekarza czy farmaceuty.

Tags
toksykologia-podstawowe-informacje

ABOUT THE AUTHOR