Breaking News
 |  | 

Inne

Współczesny marketing, a lotto

img-responsive

Współczesny marketing, a lotto

Początkowo dla prowadzenia przedsiębiorstwa wystarczała orientacja na produkcję, ponieważ zapewniona była chłonność rynku na masowo wytwarzane produkty. W drugim etapie orientacja przedsiębiorstw skupiała się nadal na produkcji, lecz ze zwracaniem szczególnej uwagi na te produkty, które zapewniały najwyższą opłacalność wytwarzania. Rosnąca systematycznie podaż towarów zaczęła wywoływać trudności ich lokowania na rynku, na skutek narastającej konkurencji krajowej i zagranicznej, wysokich kosztów i znacznego ryzyka podejmowania produkcji w dużej skali na każdym rynku, wobec braku pewności zakupu produktów przez konsumentów. Wywołało to zmianę orientacji przedsiębiorstw – z orientacji na produkcję lub produkt na orientację na sprzedaż wytwarzanych nadal tych samych rodzajów produktów.

 

Współczesnym etapem ewolucji koncepcji marketingu, który zaczął się po drugiej wojnie światowej, jest marketing dynamiczny, nastawiony na ciągłe zmiany i dostosowania do rynku. Koncepcja współczesnego marketingu jest oparta na orientacji na nabywców, a zwłaszcza na konsumentów, na produkowaniu i sprzedawaniu tego co najlepiej zaspokaja potrzeby każdego nabywcy oraz na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Współczesny marketing to również wyniki multi multi.

 

wspolczesny-marketing-a-lotto

ABOUT THE AUTHOR